0 0

Fratelli FX26 XC-OC
108,00 € * 1 piece | 108,00 €/piece
Rim 451mm, v-brake,
47,00 € * 1 piece | 47,00 €/piece
Felge 622 mm light aero
63,00 € * 1 piece | 63,00 €/piece
tubeless-rim
59,00 € * 1 piece | 59,00 €/piece
Fratelli FX18XCR
106,00 € * 1 piece | 106,00 €/piece
Rim plugs for 8.5 - 9.2 mm rim holes
0,23 € * 1 piece | 0,23 €/piece
tubeless-rim
56,00 € * 1 piece | 56,00 €/piece
Kinlin TL-40E 622mm
59,00 € * 1 piece | 59,00 €/piece
tubeless Rim
58,00 € * 1 piece | 58,00 €/piece
Fratelli FX23 ALM
107,00 € * 1 piece | 107,00 €/piece
tubeless-rim
53,00 € * 1 Stück | 53,00 €/Stück
V profile rim, carbon
169,00 € * 1 piece | 169,00 €/piece
Rim 406 mm, wide
53,00 € * 1 piece | 53,00 €/piece
Fratelli FX18XCR
111,00 € * 1 piece | 111,00 €/piece
Fratelli FX18XCR
103,00 € * 1 piece | 103,00 €/piece
Fratelli FX30 Trail
122,00 € * 1 piece | 122,00 €/piece
Felge 622 mm light aero
69,00 € * 1 piece | 69,00 €/piece
rim 406mm
39,00 € * 1 piece | 39,00 €/piece
Felge 622 mm light aero
69,00 € * 1 piece | 69,00 €/piece
Kinlin TL-40E 584mm
55,00 € * 1 piece | 55,00 €/piece